Mnoho lidí řeší problém, zda mít psa nebo nemít psa, zda si pořídit společníka, kamaráda do nepohody, kamaráda na výlety i sportování. Já jsem po svých zkušenostech, které jsem sbíral dosud po celou moji profesní kariéru přikloněn k tomu, aby si lidé psa pořizovali s velkým rozmyslem. Pes není hračka, pes nám nenahradí lidského kamaráda. 
 
PES je a bude PES. 
Mnoho lidí si koupí psa, který se jim líbí, přitom opomíjejí si zjistit základní informace: 
Např.: k čemu byl pes vyšlechtěn, co obnáší péče o psa / veterinární, fyziologické a psychologické / aspekty a účel držení psa, komplexní péče o psa a zabezpečení veškeré psychologické a zdravotní pomoci při problémech apod. 
 
Když už si vyberete psa dle svého uvážení, tak si pamatujte, že jste vstoupili do svazku na celý život. Pokud si tohle uvědomíte, uděláte první krok k tomu, abyste se svým psím kamarádem navázali tu správnou komunikaci. Pokud chcete a potřebujete, aby Vám pes důvěřoval, musíte mu dát důvěru svou a on jí musí od Vás cítit. Je to o to těžší, protože pes si nevybírá Vás, ale Vy jeho !!! Je tedy na Vás udělat vše proto, aby pes byl rád s Vámi. Ale ke komunikaci se psem se dostanete ještě zde na našich stránkách v některých důležitých bodech komunikace se psem. Když je pes řádně socializovaný, vychovaný a je zdravý, tak bude pes psychicky vyrovnaný a veškerá komunikace s ním bude lepší
 
Proto svého psa nesmíme polidšťovat !!! kladu na toto velký důraz !!! Zažitý způsob držení psů je odlišný od toho, co by si psi představovali a  co k životu potřebují.  Pramení ze staletých tradic, které vznikly účelově k prospěchu lidí, kterým psi sloužili.
Pozapomnělo se tak nějak, že pes je tvor, který potřebuje žít ve společnosti ostatních psů i lidí. Je to smečkové zvíře, které potřebuje možnost neustálého kontaktu se svými druhy, protože v to jim mi lidé, nemůžeme posloužit sebevíce i kdybychom jsme jim kupovali jakékoliv množství pamlsků i hraček. 

Nestačí, aby se na vycházce pouze míjeli nebo aby na sebe koukali pouze přes plot. 
 
Jen osobním kontaktem s jiným psem si pes vybuduje sociální chování a bude se podle něj řídit. Ctít zákony smečky, najít v ní jistotu a bezpečí je pro psa stejně důležité jako pro nás lidi. 
Pokud psovi dovolíme, společné hry s ostatními psy jejich jednání pak nebude zbrklé a nevypočitatelné, budou vyrovnaní, čitelní a klidní. Budou nás respektovat jako svého vůdce a budou nám plnit naše povely radostně a spolehlivě. Vše leží na bedrech jen nás lidí - co si uděláme z našeho psa, to budeme mít. Pes je vizitka svého pána! Pes potřebuje min. 3-4 x denně pohyb venku společně s námi. 

Ne, že ho vypustím na zahradu, a budu si myslet to mu postačí.
Omyl! jen tak budete mít ze psa nevyrovnaného a zkratovitého psa. Denně by měl pes trávit venku s majitelem min. 2 Hod. Pokud, je tomu opačně, nebudete mít nikdy vyrovnaného a klidného psa!
Nemyslím 2 Hod. v kuse ale tento čas rozpočítat tak aby byl pes řádně vyvenčený, vyprázdněný a zaměstnaný. Pokud tuto základní věc nemůžete psu dopřát, zapomeňte na to, že si psa pořídíte. 

Platí to pro Yorka i pro Mastifa !!!

Věnujte svůj čas svému psovi, najděte mu zaměstnání, psí školu, psí sporty, myslivost, agility, sportovní výcvik prostě něco, kde se pes unaví, kde bude trávit čas s ostatními psy a ne jen s Vámi !!!

Schopnost myšlení psů....

Někteří etologové vedou dodnes diskuse s majiteli psů, zda je pozoruhodný výkon zvířat výsledkem výchovy a výcviku nebo projevem schopnosti myšlení a usuzování. Nejsem zrovna světový specialista na psychologii zvířat a myslím si, že se mám stále co učit a poznávat i přes to, že jsem své práci věnoval nějakých 20 let svého času, vzdělávání, financí, praxe apod.:-) Podle mého přesvědčení jsou psi v mnoha případech mimořádně inteligentní. Na druhé straně někteří etologové a specialisté na psychologii zvířat D.B.M.A. tvrdí, že psi se učí pouze cestou vytváření podmíněných reflexů. Ale každý, kdo se již nějakým způsobem zabýval např. výcvikem psa, může potvrdit, že vždy jednou přijde situace, kdy se musí pořádně soustředit, nechce-li zaostat za svým žákem. 

Pes totiž osvědčuje svojí schopnost myšlení, když se šikovně vyhne splnění požadovaného úkolu nebo se stává naším ukázněných společníkem. Viděl jsem již hodně, ale opravdu hodně psů, kteří hodnotili danou situaci a po pečlivé úvaze zvolili správné řešení.
Někteří psi např.: slepecký, terapeutičtí apod. nesporně osvědčují takovou schopnost uvažování, jaká vysoko převyšuje podmíněné reflexy, zafixované např. výchovou nebo výcvikem. Tito psi během svého nasazení učiní k zajišťování bezpečnosti svého např.: nevidomého pána mnoho významných rozhodnutí, což opět svědčí o jejich pozoruhodném a složitém intelektu.  
Je mnoho způsobů, jak se zabývat zvířaty. Jedním z nejhezčích je pozorovat psy v jejich přirozeném prostředí, třeba jak dovedou celé hodiny dovádět na louce, hrát si se svými psími kolegy nebo řešit si problémy bez účasti lidského vměšování.

Ale i v běžném životě musí psi i lidé dodržovat mnoho pravidel, protože jen tak mohou být spokojeni všichni zúčastnění i jejich blízké okolí. Vzhledem k tomu, že člověk je schopen vžít se do určité míry psychiky psa, pes / zvíře/ žije jen ve svém psím světě a vždy se bude chovat jako pes, žijící ve své lidské smečce.  Podle definice Heini Hedigera, jednoho z nejvýznamnějších behaviorálních specialistů na psychologii zvířat, je psychologie zvířete souhrnem výzkumu chování plus empatického porozumění. Zvíře se stává osobností, aniž by docházelo k jeho polidštění.
Zrušení / odnaučení / nežádoucího / závadného / chování u zvířat musíme rozumět potlačení nějaké naučené reakce.  Velký a rozšířený problém ve vztahu ke psovi dělají majitelé, že své miláčky nevědomky a v nesprávnou chvíli za něco odměňují nebo je uklidňují. Mnoho lidí zapomíná na to, že u psů platí stejná zásada jako u lidí: Každá pozornost, i ta negativní !! může být za určitých okolností pokládána za odměnu.

Vojta Maurer / Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

behaviorální specialista na problémové chování zvířat

instruktor - trenér K-9 TRAINING Výcvikové a vzdělávací centrum pro psy

TOPlist

Kynologické vzdělávací centrum 2001 - 2019 /Výcvik psů Pelhřimov, Denní Psí školka Pelhřimov, Denní Psí škola Pelhřimov, Internátní výcvik psů, Kynologie Pelhřimov, Převýchova psů Pelhřimov, Služební kynologie Pelhřimov, Cvičák Pelhřimov, Kynologické centrum Pelhřimov, Výcvikové centrum pro psy Pelhřimov, Chov psů Pelhřimov, Výživa psů Pelhřimov, Psí trenér Pelhřimov, Trenér psů Pelhřimov, Internátní výcvik psů Pelhřimov, Individuální výcvik psa Pelhřimov/ IČ 86877992 Instruktoři a lektoři centra: Zdeňka a Vojta Maurerovi,