K-9 TRAINING

K-9 TRAINING (2001- 2021) PRIVÁTNÍ KYNOLOGICKÉ VÝCVIKOVÉ CENTRUM Starý Pelhřimov

Tel: +420 607 802 268 / Volat můžete Po - Pá 08.00 - 18.00 Hod.

Výuka a výcvik psů našich klientů v našem vlastním výcvikovém středisku bez vlivu jejich majitelů a psovodů. Internátní výcvik psů / pes je ustájen v našem centru / cvičí pouze pes a instruktor

Výuka a výcvik psů našich klientů včetně klientů samotných v našem vlastním výcvikovém středisku za jejich přímé účasti. Individuální výcvik psů / cvičí pouze pes+klient

Vzdělávací program v místě určení klienta. Dojíždíme za účelem výcviku psa přímo k majiteli psa, kde je veden výcvik psa formou klient+pes

Výcvik psů v našem centru: MANTRAILING, SLUŽEBNÍ A PRAKTICKÁ KYNOLOGIE, ZÁCHRANÁŘSKÁ KYNOLOGIE, STRÁŽNÍ SLUŽBA - PATROLA, STOPOVÁNÍ SE PSY DO PRAXE, VÝCVIK DLE NZŘ, TARTu, KJ Brno

Skupinové výcviky psů do počtu 5-ti psovodů / praktický výcvik psa pro běžné soužití v lidské smečce - rodinný pes - cvičíme i ve městě, parku v lese apod. pes by měl poslechnout kdekoliv..

 

Osobní konzultace s klientem v našem kynologickém centru nebo u něj doma...

Kynologické poradenství: chov psů, výchova štěňat, základní výcvik psů, výživa psů, péče o psy

 Celoroční pořádání kynologických výcvikových víkendů - určeno pro začátečníky i pokročilé chovatele psů 

Všechny formy vzdělávacích programů a studia je možno zakončovat závěrečnou zkouškou včetně certifikace daného stupně a podaného výkonu! - např. při zkouškách a kynologických závodech.

Následné vyšší stupně vycvičenosti psů a vzdělanosti psovodů je možno v dalších kurzech a lekcích absolvovat pouze po úspěšném absolvování nižšího stupně včetně certifikačního posouzení! Tím je zobjektivněn stupeň odbornosti daného vzdělávacího či výcvikového programu a zaručena odborná posloupnost v dané rovině náročnosti jednotlivých projektů.

Školící a výcvikové středisko firmy

K-9 TRAINING (2001-2021)

Naše vlastní středisko se na základě analýzy vývoje situace ve společnosti zaměřuje právě na oblast poskytování základních, ale i sportovních a specializovaných kynologických služeb včetně jejich následné certifikace, kterých je zatím v zemi nedostatek.

Naše školící a výcvikové středisko je se vstupem do Evropského společenství připraveno poskytovat právě komplex těchto služeb doplněný samozřejmým kvalitním ubytovacím a stravovacím servisem pro naše klienty, nutným ke zdárnému absolvování našich kurzů. Naše služby na základě požadavku a objednávky klienta poskytujeme včetně certifikace jejich výsledků!
 
Ceny za jednotlivé skupiny poskytovaných služeb jsou reálné, odpovídající bonitě regionu a možnostem absolutní většiny klientů. Specializované služby jsou vždy v cenách stanovených dohodou! Filozofií naši společnosti je snaha posunout vztahy poskytovatelů služeb a klientů do pozice vážených přátel neboť tato forma spolupráce přináší nejenom pozitivnější výsledky, ale i pohodu při práci, spokojenost naši, klientů a hlavně jejich psích svěřenců.

Přesto, že mnohdy poukazujeme ve specifikaci vysokých kvalit našich psů na schopnost jejich soustředěné pracovní činnosti i při stresu, je samozřejmě výhodnější, učí-li se a pracují-li při pohodě jejich majitelů a trenérů. Vzhledem k faktu, že všichni pracovníci naši společnosti jsou profesionály na svých místech a víme, že svou práci opravdu umíme, chceme upozornit veřejnost, že právě výchovou a výcvikem svých psů více využijí jejich kvalit, zabezpečí svou komunikaci s nimi a zejména svým okolím ve společnosti a tím i zvýší svůj vlastní pocit spokojenosti a odpovědnosti.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci Zdeňka a Vojta Maurerovi

Kynologické výcvikové centrum K-9 TRAINING 2001 - 2021 / Výcvik psů Pelhřimov, Kynologie Pelhřimov, Cvičák Pelhřimov, Kynologické centrum Pelhřimov, Výcvikové centrum pro psy Pelhřimov, Chov psů Pelhřimov, Výživa psů Pelhřimov, Psí trenér Pelhřimov, Trenér psů Pelhřimov, Internátní výcvik psů Pelhřimov, Individuální výcvik psa Pelhřimov/ Kynologické výcvikové víkendy, Individuální víkendové výcviky / IČ 86877992 Instruktoři a lektoři centra: Zdeňka a Vojta Maurerovi