PŘEVÝCHOVA PSŮ - PSÍ PSYCHOLOG

 PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM – STARÝ PELHŘIMOV / 2001 - 2021 /

Předtím, než se zaměříme na problémové chování psa, je nezbytné, abychom pochopili, o co vlastně jde. Slovníková definice pojmu PROBLÉM praví, že se jedná o to, co se obtížně zvládá, řeší či překonává. Je zde nutné pamatovat, že můžeme narazit na "cokoli".

Mnoho problémů, kterými se mám zabývat, souvisí s běžným psím chováním. Je nesmyslné očekávat od zvířete, že se nebude chovat přirozeně. Například škrábání, kousáním, kálením, močením, vynucováním si pozornosti, rvačky, agrese, labilita, apatie apod. to vše představuje přirozené druhové chování na daný podnět.

Důležité je určit ty problémy, které vznikají z normálního chování. Abychom dospěli k cílené terapii a k řešení, musíme mít na paměti, že zvíře se takovým způsobem potřebuje chovat a že je jen třeba učinit jejich chování přijatelnějším.

Mějte na paměti, že Vaše štěně, Váš pes není neposlušný, zlobivý, absurdní tvor apod. Chová se pouze tak, jak by se choval ve své smečce, kdyby se smečka dopouštěla chyb co Vy.

Hlavní úloha Psího psychologa / Behaviorálního specialisty /

V několika uplynulých letech zaplavilo neodbornou kynologickou veřejnost / majitele psů – psů společníků / tolik informací o výchově psů, o výcviku psů, o chování psů, že majitelé psů se přímo dusili „odbornými radami“, které dostávali z nejrůznějších míst / Knihy, letáky, internet, časopisy apod. /- jak mají pečovat o své psy, jak je vychovávat, jak je cvičit a hlavně ty psy, kteří mají úlohu „ jen jako pes společník nebo jako rodinný pes“ a své rodině má jejich pes přinášet jen radost.

Mnoho těchto informací je však hodně zavádějících a největší část těchto informací je úplně mimo mísu.
Tyto matoucí rozpory mají jedno společné: zcela opomíjejí vliv vzájemného působení pána a jeho psa na chování zvířete. Všímají-li si vůbec majitele jako činitele utvářejícího chování, omezuje se to na otázku, jak odráží nesprávné chování psa neurotické projevy jeho pána.

Behaviorální terapie psů je věda vycházející ze dvou oblastí výzkumu. Obě oblasti si kladou za cíl vědomě zlepšovat roli lidského faktoru. Stává se, že zkoumají psy v jejich sociální hiearchii, v cizím prostředí, podrobují psy psychickým testům včetně kompletní anamnézy a spoluúčasti majitele psa při terapii problémového chování psa. Chování psa žijícího v lidské smečce / rodině / je ale ve velké míře závislé na domácím prostředí, v němž hraje rozhodující úlohu lidská proměnná.

I v nejlepších rodinách se vyskytují konflikty citů a očekávání a v takových případech behaviorální terapeut rozpozná a vytuší, že mezi psem a jeho majitelem probíhá vysoké napětí. Zjišťuje, jak se vzájemně prolínají a ovlivňují duševní stavy uvnitř lidské smečky. Proto je nutné dodržovat doporučený cílený postup v terapii psa, jen to povede ke zvládnutí daného diagnostikovaného problému.

Problémové / abnormální – závadné /chování psů může mít různorodé příčiny jako např.: dědičné činitele, poranění mozkovny, některé patologické fyziologické stavy, neurotické stavy, nepřístojné chování, špatně zvolená komunikace se psem, špatně vedená výchova a výcvik psa atd. Proto je vhodné aby majitel psa, který si neví rady s chováním svého psa ihned vyhledal behaviorálního specialistu na psí chování a problém začal co nejdříve řešit – čím dříve tím lépe.

Problémové chování samo nezmizí – jen se stářím psa upevňuje a utvrzuje!!!

 

Od počátku roku 2001 intenzivně pracuji se zvířaty, která mají nějaké specifické i abnormální problémové chování především se specializuji na psy a kočky různých plemen včetně kříženců. V současné době poskytuji své znalosti a dovednosti ve firmě PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM ve Starém Pelhřimově, kde se zabývám konzultací, poradenstvím a cílenou behaviorální terapií problémových psů a koček, s různými psychologickými a emocionálními potížemi.

Někdy jde o časově velmi náročnou a psychicky vyčerpávající činnost, ale vzhledem k žádoucím pozitivním výsledkům behaviorální terapie je celý proces velmi úspěšný, a tím pádem pro mě pozitivní.

Již přes 20-let pomáhám majitelům zvířat, kteří dlouhou dobu tolerovali v soužití se svým zvířetem vzájemné nepříjemné situace. Problémy s chováním jejich mazlíčků jim všem ztěžovaly vzájemné soužití.

Existuje zajisté mnoho dalších skvělých lékařů, odborných terapeutů, kteří postupují v terapii odlišně, a přesto mají výsledky. Zvířata jsou záhadná stvoření a jejich charakter je složen ze součástí, které jsou sotva patrné a nejednoznačné. Nadále Vám slibuji, že se budu pídit o kdejaké novince, která mě a zároveň i vaším mazlíčkům pomůže při vzájemné komunikaci a následné terapii problémového chování.

Posledních 20– let se profesně zabývám odstraňováním problémového chování zvířat se zaměřením především na psy všech plemen včetně kříženců, v naší Behaviorální poradně. Dále jsem nápomocen případným klientů s problémovým psem  v Behaviorální a etologické poradně. Každý pes, který tvoří nedílnou součást rodiny, nebo žijí ve městě, by měli projít základní socializací a výchovou!!!

Každý pes by měl mít min. základní zkoušku ovladatelnosti typu: ZZO, ZOP, BH. Jsem pro, aby se tato zkoušková povinnost uzákonila, nejenom pro velké psy, ale i pro psy typu čivava, york apod. 

V žádném případě nemohu doporučit řešit problém s chováním vašeho psa na kynologickém cvičišti nebo v nějaké soukromé kynologické škole. Již mnoho psů z těchto cvičáků nakonec skončilo u nás, a to ještě s větším poškozením chování což nezkušený majitel psa neočekával.

Netvrdím, že vím o chování domácích mazlíčků naprosto vše, ale pracuji na sobě celoživotně a každý nový pacient mě vždy v něčem obohatí, je to tím, že každé zvíře je originální a nikdy nemohu použít k výsledné terapii žádnou šablonu, vždy musím vycházet z informací, které mi poskytne majitel zvířete, vlastním pozorováním a také podrobným testováním zvířete.

Psí psychologické centrum - Starý Pelhřimov 2001-2021

Provozní doba: Pondělí - Pátek 8.00-18.00 Hod.

  • Osobní konzultace v PPC / Cena – 1.499 Kč

  • On-line konzultace - skype, telefon / Cena - 499 Kč

  • Konzultace u majitele / Cena 1. 999 Kč + cestovné náklady 9 Kč/km

Nutnost objednání za účelem konzultace a návrhu terapie pro problémová zvířata - min. týden dopředu

psí psycholog, psí etolog, psí specialista, dog behaviourist, pet behaviourist, animal behaviourist, převýchova psů, psí psychologické centrum, terapie psů, psí polepšovna, psí psycholog pelhřimov, psí trenér pelhřimov, výcvik psů pelhřimov, výživa psů pelhřimov, chov psů pelhřimov, chování psů pelhřimov, problémový pes, agresivní pes, bojácný pes, pes se počůrává, pes útočí, pes kouše, pes zlobí, zlobivý pes, nevyrovnaný pes

Kynologické výcvikové centrum K-9 TRAINING - PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM 2001 - 2021 / Výcvik psů Pelhřimov, Převýchova psů, Kynologie Pelhřimov, Cvičák Pelhřimov, Kynologické centrum Pelhřimov, Výcvikové centrum pro psy Pelhřimov, Chov psů Pelhřimov, Výživa psů Pelhřimov, Psí trenér Pelhřimov, Trenér psů Pelhřimov, Internátní výcvik psů Pelhřimov, Individuální výcvik psa Pelhřimov/ Kynologické výcvikové víkendy, Individuální víkendové výcviky, Převýchova psů, Psí psychologické centrum, Polepšovna mazlíčků, Psí psycholog, Odborná převýchova psů, Kynologické poradenství, Etologie psů, Chov psů, Výživa psů, Psí polepšovna Pelhřimov / IČ 86877992 Instruktoři a lektoři centra: Zdeňka a Vojta Maurerovi