MANTRAILING Pelhřimov

 

MANTRAILING PELHŘIMOV - VYHLEDÁVÁNÍ OSOB NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍHO PACHU HLEDANÉ OSOBY

Individuální pach nemůže být zaměněn s pachem těla dané osoby. Pach těla je výsledkem tělesné hygieny, nečistot, stravy, nebo silné tělesné aktivity. Pach těla může být smytý nebo překrytý, zatím co u individuálního pachu toto není nikdy možné. Lidské tělo je tvořeno značným počtem buněk. Tyto buňky nepřetržitě odumírají a jsou nahrazovány buňkami novými. Šetřením a výzkumem bylo zjištěno, že za minutu odpadne z těla přibližně až 50 milionů buněk, jak individuálně, tak i ve formě shluků buněk Tyto odumřelé buňky (anglicky Rafts) jsou bakteriemi rozkládány a uvolňují plyn se specifickými vlastnostmi, které pes dokáže rozlišit. To je základem toho, co obecně nazýváme individuálním pachem. K tomu rozdíly v životním prostředí jako je kultura, strava, osobní hygiena, prostředky péče o tělo, koření do potravin, atd., dělá komplexní pachovou stopu každé osoby rozdílnou a jedinečnou.

Individuální pach konkrétního člověka vzniká na základě bakteriálního rozkladu odumřelých buněk lidského těla a následné tvorby plynů. Každý člověk má tento pach stejně jedinečný, jako otisk prstu nebo kombinaci DNA v jádrech buněk. Tento pach nelze změnit, nebo překrýt ani výživou, ani změnou vnějšího prostředí.

Mantrailing je volné vyhledání ztracené osoby podle jejího individuálního pachu. Jde o to, aby se Tracking a Man-trailing braly jako dva různé pojmy, které nelze zásadně zaměňovat. U Mantrailingu sleduje pes individuální pachovou stopu zcela určitého člověka. Při tom je na jeho vůli, jak tuto pachovou stopu sleduje. Může se při tom držet poblíž stopy, nebo dokonce i přímo na stopě, anebo pracovat několik set metrů od ní, podle povětrnostní situace, terénu a individuálních předností daného psa. Je schopen sledovat tuto stopu v každém terénu, ve městě a to i ještě za několik dnů, v extrémních případech dokonce i týdnů (toto platí většinou pro plemeno bloodhound). Protože sleduje konkrétní individuální pach, může rozeznávat tímto způsobem (Scent discrimination) u každé osoby jeho specifický individuální pach a většinou nemá žádné problémy, takto pracovat i na silně kontaminované půdě.

Tracking je stopařská práce psa s nízkým nosem, kde pes pracuje co nejblíže trasy skutečného pohybu hledané osoby (odpovídá klasické sportovní práci na stopě). Tracking je podle AKC, americké kynologické společnosti, považován za druh sportu, a jsou pro něj využívána prakticky všechna plemena psů.
Air Scenting je práce založená na pachu z ovzduší (větru), která odpovídá sice prohledávání ploch, nebo vyhledávání v horském terénu, ale je založena na vyhledávání individuálního pachu hledané osoby. 

  • Tracking – klasické sportovní a záchranné stopování podle metodiky IPO

  • Air Scenting – vyhledávání osob jehož základem je práce vysokým nosem, práce s individuálním pachem hledané osoby

  • Mantrailing - práce na lidské stopě využívající individuální pach hledané osoby

Koncepce Mantrailingu tak, jak je dnes používána, pochází z Ameriky kde se stala jedinečnou, specializovanou a úspěšnou vyhledávací prací se psem. Bohužel po jejím znovuobjevení v Evropě nabyla tato koncepce, především v Německu módního trendu a pojmy jsou zčásti špatně používány a stále znovu v souvislosti s koncepcí trackingu (klasického pojetí stopařské práce) zaměňovány. V USA jsou tyto pojmy a související pracovní postupy jasně definovány. Principielně jsou známy 3 typy vyhledávacích prací podle způsobu práce se psem:

Co je vlastně Mantrailing?

Pohřešování a hledání osob náleží k všedním dnům policie. Ročně se jenom v České republice pohřešuje přibližně 6000 lidí, z nichž sice většinu tvoří útěky z dětských a diagnostických ústavů a větší část pohřešovaných lidí je nalezena nebo se vrátí sami zpět, ale je ještě mnoho případů, kde je nutné pro nalezení ztracené, nebo pohřešované osoby využít všech dostupných prostředků. Při běžných metodách pátrání se při těchto událostech zpravidla používají i psi. Ti spolehlivě používají svůj skvělý čich a svou schopnost jistého pohybu i v těžkém terénu. Doposud se používají většinou psi, stopaři, kteří jsou vycvičeni na prohledávat ploch, resp . psi vhodní pro vyhledávání v horském terénu a „služební“ stopaři. Zatím co stopařský pes v současném pojetí (angl. termín tracking) musí přesně sledovat stopu a vyhledávat i předměty na stopě, většinou se orientuje podle konkrétních pachových stop, které se nalézají přesně v místě, kudy se pohřešovaná osoba pohybovala a sleduje tak, např. i narušenou půdu, zůstává co nejblíže stopě, pátrá pes pro plošné vyhledávání s vysokým nosem po lidech, při čemž hlásí každou živou osobu, která se v prohledávané oblasti vyskytuje. Problematický je ale tento způsob vyhledávání, pokud se musí pracovat na silně frekventovaném (kontaminovaném) nebo ve městském terénu.

Skupinový výcvik psovodů se psy je min. 1x v týdnu, jinak každý psovod by měl cvičit dle rozsahu výkonnosti psa denně v různém časovém sledu. Cena za lekci tréninku je 250 Kč.

/ Výchova a výcvik psů ve specializaci mantrailing probíhá v K-9 výcvikovém centru ve Starým Pelhřimově a v okolí Pelhřimovska /

Mantrailing Pelhřimov

TOPlist

Kynologické vzdělávací centrum 2001 - 2019 /Výcvik psů Pelhřimov, Denní Psí školka Pelhřimov, Denní Psí škola Pelhřimov, Internátní výcvik psů, Kynologie Pelhřimov, Převýchova psů Pelhřimov, Služební kynologie Pelhřimov, Cvičák Pelhřimov, Kynologické centrum Pelhřimov, Výcvikové centrum pro psy Pelhřimov, Chov psů Pelhřimov, Výživa psů Pelhřimov, Psí trenér Pelhřimov, Trenér psů Pelhřimov, Internátní výcvik psů Pelhřimov, Individuální výcvik psa Pelhřimov/ IČ 86877992 Instruktoři a lektoři centra: Zdeňka a Vojta Maurerovi,